Ändamål

...

I vår verksamhets plan står bl a:

Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) är ett samarbetsorgan för att främja yrkes­utbildning, fort­bildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.

Naturbrukets Yrkesnämnd skall enligt stadgarna fullgöra sitt syfte genom att:

  • Företräda i nämnden representerade yrkesområden i kontakter med skolmyndigheter, skolhuvudmän och andra samhällsorgan med utbildningsfunktioner.
  • Uppehålla nära kontakt och samarbete med skolor och andra utbildningsanordnare inom verksamhetsområdet.
  • Verka för inrättande av yrkesråd.
  • Stödja arbetslivets representanter i olika utbildningsorgan genom information och fortbildning.
  • Stödja intresset för utbildningsfrågor inom nämndens medlemsorganisationer.
  • Arbeta för branschernas attraktionskraft och främja rekryteringen genom information om yrken och utbildning.
  • Medverka i internationella kontakter inom nämndens verksamhetsområde.
  • I övrigt medverka för ändamålsenlig utbildning med hög kvalité inom näringarnas verksamhetsområden.
...