Mötesagenda 2020

  • 2020-04-15, kl. 10.15 – 15.00, styrelsesammanträde, Videokonferens
  • 2020-06-23, kl. 10.15 – 12.00, årsmöte, Videokonferens
  • 2020-10-21–22, lunch till lunch, styrelsesammanträde
  • 2020-11-25, kl. 10.15 – 15.00, styrelsesammanträde