Mötesagenda 2019

• 20190220, kl. 10.15 – 15.00, styrelsesammanträde, SLU, Ultuna.
• 20190411, kl. 10.15 – 12.00, styrelsesammanträde i samband med Naturbrukskonferensen vid Högbo Bruk, Sandviken.
• 2019-0604kl. 10.15 – 15.00årsmöte Gröna arbetsgivare.
• 201910-30, styrelsesammanträde, kl. 10.15 – 15.00, SKAO, Stockholm.
• 20191128, kl. 10.15 – 15.00, styrelsesammanträde.