Mötesagenda 2019

• 20190220, kl. 10.15 – 15.00, styrelsesammanträde, SLU, Ultuna.
• 20190411, kl. 10.15 – 12.00, styrelsesammanträde (telefonmöte) i samband med Naturbrukskonferensen vid Högbo Bruk, Sandviken.
• 2019-0604kl. 10.15 – 15.00årsmöte.
• 20191002, kl. 10.15 – 15.00styrelsesammanträde.
• 20191128, kl. 10.15 – 15.00, styrelsesammanträde.