Programråd

...

Lokala programråd

Varje skola skall ha lokala programråd enligt gymnasiereformen, GY 2011:

För yrkesprogrammen i gymnasieskolan ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv (Gymnasieförordningen 1 kap. 8§).

Exempel på frågor att samverka om mellan skola och arbetsliv:

  1. programfördjupningen
  2. arbetsplatsförlagt lärande
  3. gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet är en del av examensmålen:

”Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.”

  • Rektor utser ansvarig lärare.
  • Utformas och ges innehåll utifrån målen.
  • Organiseras och utformas så att eleven får visa sitt yrkeskunnande och att denne är förberedd för yrkesområdet.
  • Det är ett gymnasiearbete och inget examensprov.

Gymnasiearbetet genomförs i slutet på utbildningen.

Yrkesutgång = en benämning för en viss yrkeskompetens till vilken kombination av kurser inom yrkesprogrammens programfördjupning leder.

I examensbeviset ska elevens yrkesutgång och titel på gymnasiearbetet anges samt en beskrivning av vad gymnasiearbetet innehåller.

Kontaktuppgifter till de olika rådens (lokala och regionala) representanter finns på här (denna funktion är under uppbyggnad).

Läs om GY2011 här

Här laddar du ned exempel på Gymnasiearbeten
i PDF-format (.pdf)

Hästskötare trav
Hästskötare ridning
Djurskötare mjölkkor
Växtodlare Maskinförare
Skogsmaskinförare
Trädgårdsyrket med inriktning skötsel av utemiljöer

...