Utlandspraktik

...

Inom jordbruks- och trädgårdsnäring

IAEA (International Agricultural Exchange Association) och JUF (Jordbrukare-Ungdomens Förbund) är två svenska organisationer som förmedlar praktik utomlands inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Är du intresserad av att arbeta inom exempelvis hästhållning, mjölkproduktion, spannmålsproduktion, fårskötsel, växthus eller grönsaksodling och samtidigt vill uppleva att bo och leva i en annan kultur kanske utlandspraktik är något för dig.

Vi erbjuder flera olika slags program världen över för dig mellan 18 och 30 år. Programmen är olika utformade beroende på din erfarenhet och dina önskemål. En del kräver ingen erfarenhet alls, medan andra program kräver att du har jobbat några år. De flesta program sträcker sig mellan 6-15 månader, men det finns även möjligheter till kortare eller längre vistelser.

Genom våra program kan du kombinera arbete och utbildning med erfarenheten av att leva tillsammans med en familj i ett annat land.

Kontakta JUF eller IAEA för mer information

JUF är en politiskt och religiöst oberoende organisation som genom olika aktiviteter arbetar för ungdomar som är verksamma på landsbygden. Sedan mitten av 1960 talet år bedriver JUF en internationell praktikant utbytesverksamhet inom jordbruk och trädgård.

...