Nyheter >>

Det är få som väljer att studera till behörig lärare för Naturbruksgymnasierna. Därför behövs nya grepp för att rekrytera flera yrkeslärare. Det utbildas inte tillräckligt med lärare inom jordbruk och trädgård. Lärare inom naturbruk har ofta arbetat i branschen, men få i branschen som väljer att bli lärare.
Läs mer om projektet >>