Om NYN

...

NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.

STYRELSEAGENDA

Kommer uppdateras under året

  • Styrelsesammanträde 2022-04-11, med start kl.10:00
  • Årsmöte 2022-06-27, med start kl. 10:00.
  • Höstens sammanträden beslutas vid något av ovanstående sammanträden.

HISTORIK

NYN bildades vid ett konstituerande sammanträde 11 november 1994. Lantbrukets Yrkesnämnd, LYN, Trädgårdsnäringens Yrkesnämnd, TYN, upphörde. TYN bildades 1948. LYN etablerades 1972.

Sekreteriatsfunktionen uppehölls 1972-1977 av Olof Brandesten, 1977-1981 Jacob Bjärsdal, 1981-1997 Bertil Larsson, 1997-2000 Maria Elinder, 2000-2022 Michael Insulander (avslutar sitt uppdrag 2022-06-30, 2022- NN

LYN/NYN:s ordförande genom åren: 1972-1980 Vilhem Wessén, 1980-1983 Ove Eriksson, 1983-1991 Åke Björn, 1991-1992 Eva Telje-Ekbjörn, 1992-1998 Tore Johansson, 1998-2001 Åsa Odell, 2002-2004 Per Sandberg, 2004-2005 Elisabeth Gauffin, 2005-2014 Titti Jöngren, 2014 -2019 Sara Helgstrand, 2019- Marcus Söderlind.

...