Om NYN

...

Naturbrukets yrkesnämnd säkrar kompetensen inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.

 

För företagen i de gröna näringarna är personalförsörjningen ett hinder för ökad produktion och utveckling i både företagen och branschen. Att utbildningar har relevant innehåll och hög attraktionskraft är viktigt både nu och i framtiden.

I NYN:s löpande uppgifter ingår därför att hålla kontakt med organisationer och myndigheter, samt att bevaka utvecklingen inom arbetsområdena och att avge remissyttranden.
Särskilt viktigt är det att medverka till att yrkeskunnig arbetskraft utbildas genom att främja kontakterna mellan arbetsliv och skola.

...