Syfte

...

Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) är ett samarbetsorgan för att främja yrkes­utbildning, fort­bildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.

Naturbrukets Yrkesnämnd ska:

  • Företräda i nämnden representerade yrkesområden i kontakter med skolmyndigheter, skolhuvudmän och andra samhällsorgan med utbildningsfunktioner.
  • Upprätthålla nära kontakt och samarbete med skolor och andra utbildningsanordnare inom NYN:s verksamhetsområden.
  • Stödja arbetsmarknadens representanter i olika utbildningsorgan genom information och fortbildning.
  • Ge stöd i utbildningsfrågor till nämndens intressenter.
  • Informera om yrken och utbildning inom NYN:s verksamhetsområden, i syfte att främja rekrytering och öka attraktionskraften.
  • Verka för internationella kontakter inom NYNs:s verksamhetsområden.
  • Verka för ändamålsenlig utbildning med hög kvalité inom NYN:s verksamhetsområden.
...