Styrelse

...
Medlemsorg.
Ledamöter
Suppleanter

LRF

Marcus Söderlind ordförande

Jenny Höglund

Sofia Karlsson

Filip Axelsson

Karin Hugosson

Gröna arbetsgivare

Lena Andersson

Henrik Persson

Vakant

Ann-Sofie Perrin

Kommunal

Jörgen Gustavsson

Anna Spånt Enbacke

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Christer Pettersson

Unionen

Kristina Fanberg

Trädgårdsanläggarna i Sverige

Carina Wallin

Göran Andersson

LRF Trädgård

Märta Johansson

Marcus Söderlind

Gröna arbetsgivare – Svensk Djursjukvård

Kristine Wiklund

Lars-Olov Söderberg

Kansliansvarig: Pernilla Åkerström Frid