Styrelse

...
Medlemsorg.
Ledamöter
Suppleanter
LRF
Marcus Söderlind ordf. AU
Jenny Höglund
Sofia Karlsson
Håkan Persson

Filip Axelsson

Wictoria Bondesson
Gröna arbetsgivare
Lena Andersson AU
Henrik Persson
Ann-Soffie Perrin
Kommunal

Ulf Hansson v.ordf. AU

Jörgen Gustavsson

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Christer Pettersson
Unionen
Kristina Fanberg
Trädgårdsanläggarna i Sverige
Carina Wallin
Göran Andersson
LRF Trädgård

Märta Johansson

Marcus Söderlind
Gröna arbetsgivare – Svensk Djursjukvård
Kristine Wiklund
Lars-Olov Söderberg
Kanslichef NYN: Michael Insulande