Välkommen till Naturbrukets Yrkesnämnd!
NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan
för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft
och rekrytering inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.
Grönt kort
Få din yrkeskompetens bekräftad!

Vad är Grönt Kort?

Grönt Kort är en diplomering som påminner om att ta körkort. Det består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Båda proven genomförs samma dag och klarar man sig får man ett fint diplom i sin hand som bevis på kunskaper inom sitt specialområde. Kunskaperna som testas är inom produktionsområdena mjölk, gris, växtodling och yrkesodling trädgård.

Nyheter

Skolverkets arbetsgrupp för kvalitet i yrkesutbildning,

I samband med Nationella programrådets möte i februari presenterade Skolverket en broschyr vilken är tänkt att fungera som ett stöd och inspiration för gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och för utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning, i det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesutbildningen, se bild ovan.

Läs mer i Nyhetsbrev 39!

Läs mer

Om NYN

NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.