Vad är Grönt Kort?

Grönt Kort är en diplomering som påminner om att ta körkort. Det består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Båda proven genomförs samma dag och klarar man sig får man ett fint diplom i sin hand som bevis på kunskaper inom sitt specialområde. Kunskaperna som testas är inom produktionsområdena mjölk, gris, växtodling och yrkesodling trädgård.

Hur går det till?

För att få ett Grönt Kort måste du genomgå ett test – ungefär som när man tar körkort. Diplomering kan göras på naturbruksgymnasier eller på arbetsplatser. Anmäl till NYN var och när du önskar ta Grönt Kort. Även lärare kan anmäla att de har ett antal elever som vill ta Grönt Kort.

Naturbrukets yrkesnämnd

Om NYN

NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.