Kontaktinformation

Naturbrukets Yrkesnämnd

...

Yrkesnämndens kansli är förlagt till LRF i Stockholm.

Vakant
Kanslichef
010-184 40 00

NYN:s bedömare för yrkesprov, klicka här >>

Gröna Jobb, klicka här >>

NYN har nära samarbete med övriga Gröna Yrkesnämnder

  • Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN
  • Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN

Yrkesbevis för skötsel av utemiljö och trädgårdsanläggning
www.yrkesbevis.com

Jobb och utbildning

...