Kontaktinformation

Naturbrukets Yrkesnämnd

...

Yrkenämndens kansli är förlagt till Gröna arbetsgivare i Stockholm.

Kontakt:

Pernilla Åkerström Frid

Kansliansvarig

036-303 202

072-202 1386

Gröna Jobb, klicka här >>

NYN har nära samarbete med övriga Gröna Yrkesnämnder
  • Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN
  • Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN
Yrkesbevis för skötsel av utemiljö och trädgårdsanläggning www.yrkesbevis.com Jobb och utbildning
...