Kontaktinformation

Naturbrukets Yrkesnämnd

...

Yrkenämndens kansli är förlagt till Gröna arbetsgivare i Stockholm.

Kontakt:

Emma Terander

08-762 7257
emma.terander@grona.org

Gröna Jobb, klicka här >>

NYN har nära samarbete med övriga Gröna Yrkesnämnder

  • Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN
  • Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN

Yrkesbevis för skötsel av utemiljö och trädgårdsanläggning
www.yrkesbevis.com

Jobb och utbildning

...