Vad är Grönt Kort?

...

Grönt Kort är en diplomering som påminner mycket om att ta körkort. Det består av både ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Båda proven genomförs samma dag och klarar man sig får man ett fint diplom i sin hand som bevis på kunskaper inom sitt specialområde. Kunskaperna som testas är inom produktionsområdena mjölk, gris, växtodling och yrkesodling trädgård.

Provet görs under en hel dag på en gård, eller ett skoljordbruk, och består av praktiska övningar blandat med diskussioner och ett teoretiskt prov. För att kunna kvalitetssäkra Grönt Kort och göra en så riktig bedömning som möjligt testas eleverna alltid av två diplomerare. Dessa testar bland annat praktiska färdigheter, djuröga och problemlösningsförmåga (mera info nedan).

Bakgrunden till att NYN arbetat fram Grönt Kort var bland annat bristen på kompetent arbetskraft och otydliga karriärvägar för elever när de gått klart sin naturbruksutbildning. Detta gäller dock inte för den reformerade gymnasieskolan (Gy2011) med gymnasiearbete, delvis i enlighet med Grönt Kort, som leder till tydliga yrkesutgångar.

Men Grönt Kort riktar sig inte bara till dem som går naturbruksprogrammets tredje årskurs utan även yrkesverksamma kan på det här sättet få papper på sin kompetens. En förebild i NYN:s arbete har varit diplomerad hästskötare.

Varför Grönt Kort?
Värdet för den som tar Grönt Kort är att öka sin anställningsbarhet och att få sin yrkeskompetens bekräftad av erfarna yrkesmänniskor.

Arbetsgivarna vill ha en så objektiv bedömning som möjligt av eleven/den yrkesverksammas anställningsbarhet.

Genom Grönt Kort får eleven eller den yrkesverksamma:

  • Sin yrkeskompetens bekräftad av erfarna yrkesmänniskor.
  • Olika vägar till yrkeskompetens och behörighet.

Skolan och näring

  • Dialog skola och arbetsliv.
  • Synliggör lantbrukets yrken och kompetenskrav.
  • Tydliggör yrkesutbildningens mål.
  • Ett komplement till betyg för elev och arbetsgivare.
  • Ett verktyg för oberoende uppföljning.
  • Yrkesråden får en tydlig roll.

Det är därför av intresse både för eleven och arbetsgivaren att ha ett komplement till betygen från skolan.

NYN-modellen
NYN, arbetar med att göra lantbruket till ett attraktivt yrkesval och vill visa olika karriärvägar för våra yrken. Vi har utarbetat NYN-modellen med tre olika kompetensnivåer, som vi försöker implementera i utbildningsvärden. Grönt Kort motsvarar den första nivån.

Nivå 1
Grundläggande nivå – kunna utföra, att under viss handledning göra saker rätt.

Nivå 2
Specialist/förmansnivå – kunna planera och genomföra, göra rätt saker, självständigt kunna leda en delverksamhet.

Nivå 3
Företagsledarnivå – kunna planera, leda och utveckla företaget strategiskt utifrån helheten.

För att klara av nivå 1 krävs grundläggande kunskap. Det gäller att under viss handledning kunna göra saker rätt. Nivå 2 är mer kvalificerad och där krävs det mer förmanskunskaper. Det handlar om att kunna planera, genomföra saker och att självständigt leda en delverksamhet. Nivå 3 är den högsta nivån och där ska man klara av att kunna leda en verksamhet. Detta kallar vi för NYN-modellen (läs mer om NYN-modellen här bredvid).

Yrkesbevis för grönytearbete och trädgårdsanläggning

se www.yrkesbevis.com

...