Validering

...

Validering syftar till att kunna bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter för att säkerställa rätt kompetens hos personen i fråga.
Olika yrkesområden och yrken ställer olika krav.

Kunskaperna bedöms via både praktiska och teoretiska prov.

På detta sätt kan kunskaper som en person skaffat sig både genom både studier och genom att arbeta bedömas.

Att få en individs kompetens formellt erkänd är värdefullt för både medarbetare och arbetsgivare.

Grönt kort är en valideringsform som NYN tagit fram.

...