Kontaktpersoner

… Grönt Kort Yrkesodling trädgård: Maria Runnerstam som arbetar på Hvilan Utbildning. maria.runnerstam@hvilanutbildning.se 070-893 9626, 040-46 37 16. Yrkesprov Frilandsodling/Växthusodling: Ingegerd Olsson, som är odlingslärare på Himmelstadlund; ingegerd.olsson@nbg.nu Medlemsutvecklare LRF Trädgård Annika Öhman annika.ohman@lrf.se håller i det övergripande arbetet. Grönt Kort Mjölk: Catharina Matsdotter, arbetar med rekrytering och projektledning inom de gröna näringarna. Bakgrund som utbildningschef på Svensk Mjölk AB, regionchef…

Validering

… PM för validering av yrkeskunskaper inom jordbruk och trädgård NYNs diplomerare av Grönt kort – eller annan i sektorn yrkesverksam med adekvat kunskap och erfarenhet bör genomföra valideringen. Som grund för validering av yrkeskunskaper ligger kriterierna för Grönt Kört (nivå 1) dvs utförarnivå inom trädgård och jordbruk. Till skillnad från diplomering som leder till ett Grönt…

NYN-Modellen

… För att läsa allt om historiken bakom Grönt Kort kan man fördjupa sig i den gamla promemorian om NYN-Modellen, vänligen läs följande dokument Dokumentet återges delvis nedan: GRÖNT KORT enligt NYN-modellen Nationell modell för kompetensbeskrivningar. FörordArbetslivet lade år 2003 fram en beställning till skolorna av en eftergymnasial yrkesutbildning med kompetensbeskrivningar för ett antal gröna yrken,…

Hur går det till?

… För att få ett Grönt Kort måste du genomgå ett test – ungefär som när man tar körkort! Diplomering – var?Diplomering kan göras på naturbruksgymnasier eller på arbetsplatser. Det är bara att anmäla till NYN var och när du önskar ta Grönt Kort. Även lärare kan anmäla att de har ett antal elever som…

Vad är Grönt Kort?

… Grönt Kort är en diplomering som påminner mycket om att ta körkort. Det består av både ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Båda proven genomförs samma dag och klarar man sig får man ett fint diplom i sin hand som bevis på kunskaper inom sitt specialområde. Kunskaperna som testas är inom produktionsområdena mjölk, gris,…

Ta emot en trainee

Kombinera arbete och kultur! Har du behov av anställa på helår eller säsong  i ditt företag inom jordbruk eller trädgård och samtidigt är intresserad av andra kulturer? Då kanske du är vår nästa värdfamilj! Vi har gott om ungdomar från främst östra Europa, men även andra delar av världen, som vill kombinera sina studier inom…

Utlandspraktik

Inom jordbruks- och trädgårdsnäring IAEA (International Agricultural Exchange Association) och JUF (Jordbrukare-Ungdomens Förbund) är två svenska organisationer som förmedlar praktik utomlands inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. Är du intresserad av att arbeta inom exempelvis hästhållning, mjölkproduktion, spannmålsproduktion, fårskötsel, växthus eller grönsaksodling och samtidigt vill uppleva att bo och leva i en annan kultur kanske utlandspraktik är…

Yrkestävlingar Trädgårdsanläggning

DENNA SIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD OCH KOMMER SUCCESSIVT ATT UPPDATERAS Taggat ungt Yrkeslandslag har tävlat i VM juli 2013 Text och bilder : Göran Andersson Daniel Andersson och Nils-Hugo Lindström har varit och tävlat i trädgårdsanläggning. Den 2–7 juli arrangerades en av världens största tävlingar, WorldSkills Competition (Yrkes-VM), i Leipzig. Mer än 1000 yrkesskickliga ungdomar har…

Programråd

Lokala programråd Varje skola skall ha lokala programråd enligt gymnasiereformen, GY 2011: För yrkesprogrammen i gymnasieskolan ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv (Gymnasieförordningen 1 kap. 8§). Exempel på frågor att samverka om mellan skola och arbetsliv: programfördjupningen arbetsplatsförlagt lärande gymnasiearbetet Gymnasiearbetet är en del av examensmålen: ”Gymnasiearbetet…

Nationellt programråd

Nationellt programråd för Naturbruksprogrammet Skolverket har utsett följande ledamöter och ersättare för mandatperioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022. https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/nationella-programrad-for-gymnasial-yrkesutbildning Det nationella programrådet träffas ca fyra gånger per år. Vid programrådets möten diskuteras framför allt gymnasial yrkesutbildning och behoven på arbetsmarknaden. Ledamöterna är representanter från arbetslivet med kunskap om programmets yrkesområden.