Centrala Yrkesnämnder

...

NYN prioriterar ett nära samarbete med följande Centrala Yrkesnämnder:

  • Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN
  • Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN

Yrkesbevis för grönytearbete och trädgårdsanläggning
se www.yrkesbevis.com

...