Nationellt programråd

...

Nationellt programråd för Naturbruksprogrammet

Skolverket har utsett följande ledamöter och ersättare för mandatperioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022.

https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/nationella-programrad-for-gymnasial-yrkesutbildning

Det nationella programrådet träffas ca fyra gånger per år. Vid programrådets möten diskuteras framför allt gymnasial yrkesutbildning och behoven på arbetsmarknaden. Ledamöterna är representanter från arbetslivet med kunskap om programmets yrkesområden.

...